Elle tedavi anlamına da gelen Manuel Terapi eklemlerdeki hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve fonksiyonel bozuklukları gidermek amacıyla uygulanan, manipülasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon gibi kas tekniklerini içeren bir bütünleyici tıp alanıdır. Manuel tedavi sıklıkla omurga rahatsızlıklarında kullanılmakla beraber, diğer eklemlerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Omurgada özellikle lomber ve servikal disk hernileri, mekanik bel ağrıları, faset sendromlarında uygulanır.

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, manipülasyon mobilizasyon ve poztizometrik relaksasyon gibi kas teknikleri içermektedir. Yüzyıllar hatta bin yıllar kadar eski bir geçmişi vardır. Manuel terapinin tarihçesine bakıldığında köklerinin M.Ö.400′lere dayandığı ortaya çıkmaktadır.

Manuel terapinin bilinen ilk tanımı fikirleri modern tıbbın temelini oluşturan Hipokrat tarafından verilmiştir. Hatta hastalar üzerinde çeşitli manevraları denediği bilinmektedir. Daha sonra 10.yy ’da İbn-i Sina traksiyon metodu üzerine çalışmalar yapmıştır. Yüzyıllar boyunca insanlar Orta Avrupa ,Meksika, Japonya, Hindistan, Çin, Rusya, Norveç… gibi ülkelerde bel, boyun gibi problemleri için çeşitli uygulamalar yapmışlardır.19 yy da bu uygulamalar tıp dünyasına girmiştir. Bu yöntem yüzyılı aşkın bir süredir tıp dünyasında başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde başarıyla uygulanmaktadır.

Kaynak: Mayda Sağlık