Yönetim Kurulu

Avrasya İntegratif Tıp Merkezi

Avita Yönetim Kurulu

Uzm. Dr. Burak Aydın

Başkan

Acil Tıp Uzmanı
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı
SBÜ Getat Etik Kurul Üyesi

Dr. Serdar Özgüç

Başkan Yardımcısı

Fitoterapist

Dr. Ecz. İsmail Aslan

Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Tıbbi Beslenme ve Aile Hekimi Uzmanı

Fzt. Bülent AYDIN

Sayman

Fizyoterapist,
Kayropraktik Uzmanı