Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olan ve sadece Sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış bir ünite veya uygulama merkezinde, sağlık bakanlığı onaylı sertifikalı tabip ve diş tabiplerince uygulanabilen bir yöntemdir.

Tanım – Tarihçe

Mezoterapi düşük dozlarda bitkisel, farmakolojik ilaçların patolojinin olduğu en yakın alana küçük özel iğneler aracılığıyla  manuel olarak veya mezoterapi enjeksiyon aletleri ile cilt içine özel teknikler yoluyla enjekte edilerek tedaviyi destekleyici bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.

İğneleme yöntemi ile tedavi çok eskilere (Çin’de akupunktur uygulaması ve Hipokrat’ın ağrı tedavisinde kaktüs veya incir lifi uygulaması)  dayansa da farmakolojik ajanlarla kombine bir şekilde sistematize edilip uygulanması  Fransa’da  genel cerrahi uzmanı olan Dr. Pistor  tarafından gerçekleştirilmiştir . İlk mezoterapi tabiri 1958’de yine Dr. Pistor tarafından kullanılmış ve günümüze kadar üzerinde birçok çalışma yapılarak gelmiştir.

Avantajları:

-Düşük doz  (etkili olduğu alanda ilaç tüketimini 60’da 1 oranında düşürür.)

-Az seans

-Az yan etki  (dozun düşük olması ve ilacın bölgesel uygulanması sonucu  alerji riski ve ilaçların lokal etki edip sistemik dolaşıma çok az karışması sebebiyle diğer organ ve dokulara geçişi ve zararı minimum düzeydedir)

-Düşük maliyet

Hangi Durumlarda, Nerede Uygulanabilir?

Mezoterapi ülkemizde estetik açıdan yaygın olarak kullanılıp bilinmesine  rağmen en etkili olduğu alan ağrı tedavisidir. Sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış ünite ve uygulama merkezlerinde   sertifikalı tabip ve diş tabibi uygulamaya yetkilidir. Etkili olduğu ve destek tedavisi olarak uygulanabileceği bazı hastalıklar şunlardır;

-Arteritis

-Kas spazmı

-Epikondilit

-Anksiyete-Depresyon

-Migren

-Ostoartirit sempt.

-Ankolizlan Spondilit

-Artropati

-SLAP lezyonu

-Gastrit

-Kabızlık

-Hemoroid

-Geğirme-Regürjitasyon

-Üriner inf.

-Dismenore

-Kronik Salpenjit

-Sigara bırakma

-Saç dökülmesi

-Akne

-Selülit

-Obezite vb…

( Artritler,romatoid poliartritler,akut romatizmalar gibi eklem patolojileri,

arteritler,mikro dolaşım sorunları jinekoloji ve doğum vasküler patolojileri,

hipertansiyon, hemipleji, serebral palsi gibi hastalıklarda genel rehabilitasyon uygulamalarına yardımcı olarak sadece UYGULAMA MERKEZLERİNDE yapılabilir.

Kaynak: https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/