Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler,  duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran eylem veya prosedürdür.

Hipnoz Nedir?

Bir sağlık uzmanı ya da araştırmacının (hipnotist),  isteyen, hasta ya da mağdur kişinin (hipnoz uygulanan kişi) o esnada duygular, algılar, düşünceler ya da davranış değişiklikleri yaşamasını telkin ettiği işlemdir.

Hipnoterapi Nedir?

Hypnosis = Uyku + Therapy = Tedavi

Tam uyku değil, uyku ile uyanıklık arasında bir zihin halidir. Hipnoterapide, hipnotik zihin durumundaki kişiye, hedeflenen yönde olumlu telkinlerde bulunulur. Zihin rahat ve gevşemiş durumda olduğu için,  telkinlere daha açıktır ve onlardan daha çok yararlanır.

Klinik Uygulama Alanları

Amerikan Sağlık Enstitüsü (NIH) raporuna göre hipnoterapi:

➢Baş ağrıları,

➢TMJ (çene eklem ağrısı),

➢İBS (irritabl kolon sendromu),

➢Kanser ağrılarının giderilmesinde etkilidir.

İngiliz Tıp Dergisi the British Medical Journal (BMJ) ise, hipnoterapinin, bilişsel tedaviyle bir bütün olarak sunulması halinde

➢ kronik ağrılar,

➢astım,

➢barsak sorunları,

➢anksiyete,

➢panik bozukluk,

➢uykusuzluk ve

➢kemoterapinin ağrı, bulantı, kusma gibi

Hipnozun Kullanım Alanları

➢Operasyon öncesi stresi azaltmada,

➢Minimal invaziv girişimlerde,

➢Girişimsel radyolojide,

➢Gastroentorolojide,

➢Bronkoskopide,

➢Meme cerrahisinde,

➢Yanık ünitesinde,

➢Pediatrik kanser hastalarında kemik iliği aspirasyonu vb. de

➢El cerrahisinde,

Hipnoterapi doktorlar, diş hekimleri ve hipnoterapistler tarafından uygulanmaktadır.

Kaynak: https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/Eklenti/4001/0/hipnoterapipptx.pptx?_tag1=9002CD15E4C778072B1EC418967EA336F1D0D3EB