Vücudumuzda hareket sistemi elemanlarından kas, bağ ve eklem bölümlerinin etkilenmesiyle ortaya çıkan ağrı ve fonksiyon kayıplarının özel tekniklerle (mobilizasyon ve manupilasyon teknikleri)  tedavi edilmesi yöntemidir. NationalInstitutes of Health (NIH) manuel terapi yöntemlerini osteopati ve kayropraktik olarak sınıflamakla birlikte hekimler manuel (manus –latince eller- yani eller kullanılarak yapılan tedavi) tedavi uygulamalarını birçok farklı isimde gerçekleştirebilmektedir.

Manuel terapi bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılan ve özel birtakım teknikleri içeren vücudun biyomekaniklerini kullanan ve insanın doğal hareket etme yeteneğinden referans alan bir uygulamadır. Manuel terapi uygulayıcısı hastanın şikayetlerinden yola çıkarak eklem ve çevresindeki anatomik yapıları birtakım özel testlerle kontrol eder ve eklem ve çevresi dokulardaki ağrı oluşturan mekanizmaları ortaya çıkarır.

Vücudumuz kendi ağırlığından kaynaklanan hem yerçekimini yenme stratejisi hem de güç ortaya çıkaran kasların etkisiyle bazen de günlük yaşam hareketlerini icra ederken fark etmeden aldığımız vücut bütünlüğünü bozan travmaların neticesiyle dejenere olur. Bu dejenerasyon başlangıçta vücut bütünlüğümüzde yapısal değişiklikler yapmazken aynı mekanizmaların uzun süreli tekrarları bazen de değiştirilemeyecek tarzda yapısal bozukluklara neden olur. Manuel terapi uygulayıcısı hem bozulan işleyişi ortaya çıkarmaya hem de eğer mümkünse bozukluğun yeniden düzeltilmesini sağlayacak tedavi yöntemlerini planlayarak kişilerin sağlığını korumaya, düzeltmeye ve onların eskisi gibi ağrısız hareket etmelerini sağlamaya odaklanır.

Manuel terapi dışarıdan uygulanan bir ilaç, cihaz veya elektriksel yöntem kullanmaz. Çünkü sorun zaten vücudumuzun patolojik hareketleri neticesinde açığa çıkan ağrı ile ilgilidir. Bu referansla yola çıkıldığında vücudun ortaya çıkardığı biyomekanik mekanizmalar yoluyla bozukluğu düzelttiğimizde vücudumuz zaten doğal ağrısız hareket etme mekanizmalarını kullanacaktır. Manuel terapi yöntemleri bilimsel metot ve kanıtları kullanır, kısa sürede iyileşme imkanı sağlar, başarı oranı yüksektir ve doğru ellerde yapılan uygulamalarda yan etkisi yoktur.

Bel/boyun hastalıkları, omuz, kalça, diz, dirsek, el bileği, ayak bileği benzeri eklem sorunları, kırık/cerrahi sonrası sorunlar, postür bozuklukları vb. birçok konuda manuel terapi etkili ve güvenli olarak uygulanabilmektedir. Manuel terapi yöntemleri ile sorun ortaya konmakta, düzeltilmekte ve kişinin yaşam tarzı da düzenleyerek ağrının tekrarlamaması konusunda hastaya eğitici bir rol üstlenmektedir.

Kaynak: www.getat.com.tr